Kontakt

Du kan höra av dig till oss med frågor och funderingar!

Lillerudsdagarna
Mobil: 072-540 97 72
E-post: lillerudsdagarna@lillerud.se
Vi som jobbar med Lillerudsdagarna iår är: Kajsa Forsberg och Åsa Brandin

Lillerudsgymnasiet
Lillerudsgymnasiet AB
Lillerud
660 50 Vålberg
Tel: 054-84 08 00
Fax: 054-54 50 72
E-post: info@lillerud.se