Anmälan till Lillerudsdagarna

Fält markerade med * är obligatoriska.

Företagsinformation


Faktureringsuppgifter


Adress att skicka biljetter & info till (om annan än faktureringsadressen)


Monter

OBS! Renodlad försäljning av mat och dryck avsett att förtäras på plats avtalas under andra villkor än nedan beskrivna. Kontakta oss på lillerudsdagarna@lillerud.se.

Som framgår skiljer sig priset för en monter beroende på storlek, om man vill vara inom- eller utomhus, samt om man till 100% är där för att informera/visa upp sin verksamhet, eller om man säljer varor eller tjänster. Priset skiljer sig också beroende på om du är ideell förening/hobbyverksamhet eller företagare. Som ideell förening eller hobbyverksamhet betalar du samma pris som informationsmonter. Beställer ni en monter small ingår 2 utställarkort (entrébiljetter), medium = 4 st och large = 6 st.

Avser behov i anslutning till monter med anledning av den verksamhet ni bedriver där. Övrig renhållning är kostnadsfri.


Verksamhet


Övrigt


Summa: 800,00