Kontakt

Du kan höra av dig till oss med frågor och funderingar!

Lillerudsdagarna
Tel: 0553-19 00 91
Mobil: 073-280 16 77
E-post: lillerudsdagarna@lillerud.se
General för Lillerudsdagarna är Kajsa Lander

Lillerudsgymnasiet
Lillerudsgymnasiet AB
Lillerud
664 94 Vålberg
Tel: 054-84 08 00
Fax: 054-54 50 72
E-post: info@lillerud.se